Urszula Gąsienica-Timmer, Dipl.-Übersetzerin (PL), Dolmetscherin für die polnische und englische Sprache, ermächtigte Übersetzerin, beeidigte Dolmetscherin für die polnische Sprache
jezyk niemiecki   polski
Telefon 05731 / 23 78 9 | @ info@pl-uebersetzungen.de  
Unser Übersetzungs Service - unsere Leistungen: Übersetzen und dolmetschen für Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch
 
 Ochrona danych 

 

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych stanowi część strony internetowej
Urszuli Gąsienicy-Timmer
Dipl.-Übersetzerin (PL)
Wilhelm-Uhe-Str. 3
32547 Bad Oeynhausen
tel. 05731/ 23 78 9
e-mail: info@pl-uebersetzungen.de

Urszula Gąsienica-Timmer jest właścicielką strony i administratorem ds. przetwarzania danych
osobowych, tzn. osobą, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu itd.).

Uwagi ogólne
Niniejsza strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego. Dlatego od osób
odwiedzających moją stronę nie pobiera się żadnych danych osobowych, tzn. danych
umożliwiających ich osobistą identyfikację.

Jakie dane zbiera się i rejestruje na tej stronie internetowej?
Na tej stronie zbiera się i rejestruje wyłącznie dane techniczne za pośrednictwem systemów
TI. Zbieranie tych danych następuje automatycznie w chwili wywołania mojej strony
internetowej.
Dostawca niniejszej strony internetowej zbiera i przechowuje w tzw. plikach dziennika
serwera informacje, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie. Informacjami
tymi są:

· typ i wersja przeglądarki
· używany system operacyjny
· referrer URL (ostatnio odwiedzona strona)
· nazwa komuptera, który ma dostęp do strony
· godzina wysłania zapytania do serwera
· adres IP

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) i f) Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) (UE) 2016/679, zezwalający na przetwarzanie danych w celu
wykonania umowy, podjęcia działań przez zawarciem umowy lub dla ochrony prawnie
uzasadnionych interesów administratora.

W jakim celu wykorzystuje się powyższe dane?
Powyższe dane zbiera się dla zagwarantowania, że niniejsza strona będzie prawidłowo
wyświetlana. Dane te mogą być także wykorzystywane do celów statystycznych
(częstotliwość wywoływania strony).
Pliki dziennika przechowuje się przez 30 dni, przy czym adres IP ulega już anonimizacji, tzn.
usuwa się dwie ostatnie cyfry. Statystyka internetowa jest dostępna przez 12 miesięcy.

Informacje dodatkowe
Mają Państwo możliwość napisania i przesłania mi e-maila.
Podając w e-mailu swoje dane osobowe, robią to Państwo na zasadzie dobrowolności. W
tym przypadku przechowuję i przetwarzam Państwa dane wyłącznie do działań niezbędnych
przed zawarciem umowy (sporządzenie kosztorysu tłumaczenia) lub dla wykonania umowy,
której są Państwo stroną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO 2016/679.

W tym przypadku udostępnienie przez Państwa swoich danych osobowych jest konieczne.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 e) RODO 2016/679.

W związku z powyższym pragnę zwrócić Państwu uwagę na to, że przesyłanie danych drogą
internetową (np. w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może
wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem do
nich osób trzecich nie jest możliwa.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza strona internetowa ze względów bezpieczeństwa korzysta z szyfrowania SSL wzgl.
TLS. Zaszyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że adres w przeglądarce
rozpoczyna się od „https://” (a nie „htpp://”) oraz po pojawiającym się tam symbolu kłódki.

Sprzeciw w przypadku przesyłania maili reklamowych
Nie zezwala się na wykorzystywanie danych kontaktowych, opublikowanych w stopce strony
(Impressum), w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie
zamówiono. Właścicielka niniejszej strony zastrzega sobie podjęcie kroków prawnych w
przypadku naruszania tego zakazu.

   Impressum |  Ochrona danych © ÜBERSETZUNGEN PL, Urszula Gąsienica-Timmer, All rights reserved