Urszula Gąsienica-Timmer, Dipl.-Übersetzerin (PL), tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, lekcje języka niemieckiego, korespondencja
jezyk niemiecki   polski
Telefon 05731 / 23 78 9 | @ info@pl-uebersetzungen.de  
Unser Übersetzungs Service - unsere Leistungen: Übersetzen und dolmetschen für Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch
 

 Ceny 

Tłumaczenia pisemne

 • Ceny ryczałtowe za tłumaczenie dokumentów standardowych, np. aktów stanu cywilnego.
 • W przypadku innych tłumaczeń honorarium obliczane jest za ilość wierszy przetłumaczonego tekstu.
  1 wiersz (1 linijka) = 55 znaków ze spacjami
 • W przypadku większych, przeznaczonych do druku tłumaczeń honorarium może być obliczane
  według wierszy tekstu oryginalnego.
 • Wysokość honorarium jest zależna od stopnia trudności tłumaczonego tekstu, tzn. terminologii
  potrzebnej do wykonania tłumaczenia wzgl. informacji dodatkowych.

 

Tłumaczenia ustne

 • Honorarium obliczane jest według stawek godzinowych lub stawek za cały dzień lub pół dnia.
 • Honorarium obejmuje także czas dojazdu do miejsca i odjazdu z miejsca, w którym odbywa się tłumaczenie.
 • Przy obliczaniu honorarium może zostać także uwzględniony czas potrzebny na przygotowanie się do tłumaczenia (np. zapoznanie się z dokumentami przez rozprawą sądową, zapoznanie się z nową
  terminologią itd.)

 

Nauczanie języka niemieckiego

 • Do uzgodnienia

 

Korespondencja

 • Do uzgodnienia
   Impressum |  Ochrona danych © ÜBERSETZUNGEN PL, Urszula Gąsienica-Timmer, All rights reserved