tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, lekcje języka niemieckiego, korespondencja
jezyk niemiecki   polski
Telefon 05731 / 23 78 9 | @ info@pl-uebersetzungen.de  
Unser Übersetzungs Service - unsere Leistungen: Übersetzen und dolmetschen für Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch
 

Serdecznie witam
w swoim wirtualnym biurze tłumaczeń
języka polskiego!

O mnie:
Urszula Gasienica-Timmer Bad Oeynhausen

 • Magister lingwistyki stosowanej,
  specjalność tłumaczeniowa i nauczycielska:
  język niemiecki i angielski
 • W Republice Federalnej Niemiec tytuł uznany przez
  Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych kraju związkowego
  Nadrenii Północnej-Westfalii w formie „Diplom-Übersetzerin (PL)”
 • Tłumaczka przysięgła języka polskiego, Wyższy Sąd Krajowy (OLG) Hamm
 • Nauczycielka języka niemieckiego jako języka obcego, posiadająca zezwolenie
  Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców BAMF na nauczanie na kursach integracyjnych,
  doświadczenie w nauczaniu na kursach integracyjnych oraz innych kursach dla cudzoziemców
 • Studia na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej
  w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersyteckie Warszawskim
  · Specjalność tłumaczeniowa i nauczycielska
  · Studia zagraniczne na Uniwersytecie Ruhr-Universität Bochum:
     germanistyka, językoznawstwo
  · Dyplom 1986

   Impressum |  Ochrona danych © ÜBERSETZUNGEN PL, Urszula Gąsienica-Timmer, All rights reserved